พระราชินี เสด็จฯ แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.